EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

DNI HONOROWEGO KRWIODASTWA

W dniu 20 listopada 2008 roku w restauracji hotelu "KROTOSZ" odbyło się uroczyste spotkanie klubów z powiatu krotoszyńskiego z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA. W tym uroczystym i bardzo miłym dla naszej Komendy Powiatowej spotkaniu udział wzięli:

Przewodniczący Wielkopolskiej Rady HDK w Poznaniu ( członek Krajowej Rady PCK HDK ) - pan Janusz Ślibiński, Starosta Powiatu Krotoszyńskiego - pan Leszek Kulka, Burmistrz M i Gm. Krotoszyn - pan Julian Jokś, Prezes Rejonowego PCK - pan Tadeusz Gronek, Długoletni opiekun krwiodawców - pan Dr. Jerzy Przewoźny, Z-ca K-ta Powiatowego PSP - st. kpt. inż. Tomasz Niciejewski

Podczas uroczystości członkowie Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie zostali odznaczeni:

Prezes - st. ogn. w stanie spocz. Ryszard Górka Odznaką  - "HONOROWY DAWCA KRWI-ZASŁUŻONY DLA NARODU"

st. ogn. Tomasz Hołoga - ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI - II stopnia

st. ogn. Paweł Pawlicki - ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI - III stopnia

mł. asp. Grzegorz Goliński - ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI - III stopnia

Podczas uroczystości na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie pana st. kpt. inż. Tomasza Niciejewskiego został wręczony pamiątkowy medal za wsparcie udzielane klubowi HDK działaj±cemu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Także na ręce Prezesa Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie - Ryszarda Górki został wręczony pamiątkowy medal w dowód uznania za długoletnią działalność w 50 - tą rocznicę utworzenia Ogólnopolskiego Honorowego Krwiodawstwa.

Klub Honorowych Dawców Krwi ( HDK ) przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie działa od 29.10.1979 roku. Pierwszym prezesem klubu został pan Henryk Babijów, drugim prezesem ( piastuj±cym tę funkcję do tej pory ) jest pan Ryszard Górka. Klubowicze do dnia dzisiejszego oddali łącznie 765 litrów 650 ml życiodajnej krwi i 46 litrów 100 ml osocza.

Tekst: st. ogn. Tomasz Hołoga
Foto: mł. kpt. Krzysztof Figlak
Wprowadził: st. ogn. Paweł Pawlicki


Our website is protected by DMC Firewall!