Szerszenie, osy, pszczoły, trzmiele...

Zbliża się do nas lato a wraz z nim ciepłe słoneczne dni czyli czas aktywności owadów błonkoskrzydłych. Osy, pszczoły czy szerszenie pojawiają się wraz z pierwszymi ociepleniami  i towarzyszą nam aż do później jesieni. Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia. Niestety interwencje związane z usuwaniem takowych zagrożeń stanowią poważne osłabienie sił KSRG w okresie letnim w którym Państwowa Straż Pożarna  odnotowuje najwięcej interwencji w związku z rosnącym zagrożeniem pożarowym.  Z uwagi na charakter zdarzeń związanych z owadami błonkoskrzydłymi  zgodnie z obowiązującymi ” zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” w przypadku braku dodatkowych zagrożeń działania jednostek polegać będą na ewakuacji osób z zagrożonego terenu, obiektu, mienia oraz przekazaniu go właścicielowi z zaleceniem  jego dalszego bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu  spoczywa na właścicielach, dotyczy to również zabezpieczenia budynku, obiektu i mienia  przed zagrożeniem ze strony owadów w myśl art. 61 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” (jednolity tekst Dz.U. z 2019r.  poz. 1186 ze zm.). Właściwe zarządzanie obiektem oraz jego konserwacja i utrzymanie zazwyczaj uniemożliwiłyby zagnieżdżenie się owadów w miejscu do tego nie przeznaczonym. Właściciel obiektu może taki obowiązek realizować własnymi siłami lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów”.

Pamiętaj!!!!!

Ze względu na utratę naturalnych siedlisk owady przystosowały się do życia w pobliżu terenów ludzkiej aktywności. Osy, podobnie jak inne owady błonkoskrzydłe, stanowią element naturalnego środowiska i pełnią w nim wiele pożytecznych funkcji: niszczą szkodniki roślin oraz inne dokuczliwe owady (np. komary), usuwają padlinę i zapylają kwiaty. Dlatego jeśli spotykamy je w ogrodach, sadach, na drzewach przy posesji zachowajmy szczególną ostrożność, jednak jeśli One nie poczują zagrożenia nie będą atakować!!!

Wykaz podmiotów specjalistycznych zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych na terenie powiatu krotoszyńskiego:

1)Usuwanie os, szerszeniu i innych błonkoskrzydłych 

                „BEZPIECZEŃSTWO PRACY”

    Łukasz Rabenda

    ul. Orzeszkowej 24

    63-700 Krotoszyn

    telefon kontaktowy : 608 677 636

2) Usuwanie gniazd owadów (osy, szerszenie)

                   PABLOSH Paweł Nyczka

                ul. Parkowa 2/12

                63-860 Pogorzela

                Telefon kontaktowy: 691 449 347

 

3)  Zbieranie rojów pszczół:

                Pan Józef Zielonka

                Telefon kontaktowy: 666 744 666

4) Usuwanie owadów błonkoskrzydłych

                Andrzej Kubiak

                ul. Nałkowskiej 18

                63 – 400 Ostrów Wielkopolski

                Telefon kontaktowy: 608 475 195 / (062)738 32 50

5) Insekt serwis – Jura Mateusz

                ul. Chłopickiego 31

                63 – 400 Ostrów Wielkopolski

                Telefon kontaktowy: 512 322 215

Wskazówki dla osób znajdujących się w pobliżu owadów błonkoskrzydłych:

  1. nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą  niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady
  2. nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda
  3. nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi
  4. należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności
  5. w przypadku ataku osłonić głowę i twarz rękami lub ubraniem. Nie wolno opędzać się rękami od owadów

Pierwsza pomoc w przypadku użądlenia:

  1. po użądleniu – przetrzyj miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym
  2. niezwłocznie usuń żądło, w przypadku trudności zgłoś się do lekarza
  3. zastosuj zimny okład w miejscu użądlenia
  4. zdejmij biżuterię z okolic użądlenia
  5. po użądleniu nie pozostawaj nigdy bez opieki w przypadku pogorszenia stanu skonsultuj się z lekarzem

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd