Wszystko co powinieneś wiedzieć o CZADZIE !

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem ginie kilkadziesiąt osób. Niestety bardzo często zdarzenia te nie są związane z pożarem, lecz wynikają z niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych. W okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, czyli czadem.

 

Przypominamy - Przepisy zobowiązują!!!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 • co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Natomiast art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Strażacy radzą !!!

Czad = Niebezpieczeństwo – dlaczego tak jest?

 • tlenek węgla to gaz niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny, pozbawiony smaku),
 • jest gazem nieco lżejszym od powietrza co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia,
 • toksyczne działania tlenku węgla wynika z jego większej od tlenu (200 – 300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi.
 • Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon przez uduszenie

Główne przyczyny zaczadzeń – możliwe do uniknięcia !!!

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest nieprawność przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Wadliwe działania wspomnianych przewodów wynika przede wszystkim z :

 • nieszczelności
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia
 • wad konstrukcyjnych
 • niedostosowania systemu wentylacji do standardu szczelności stosowanych okien i drzwi

 

     Pamiętaj aby!!!

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegoś źródła ognia,
 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
 • przy instalacji urządzeń i systemów korzystaj z wykwalifikowanej kadry,
 • dokonuj okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu,
 • w razie wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji,
 • często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania (kuchnie , łazienki wyposażone w termy gazowe) a najlepiej zapewnić niewielkie rozszczelnienie okien
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej, jeśli nic nie zakłóca wentylacji kartka powinna przywrzeć do wspomnianego otworu,
 • w trosce o własne bezpieczeństwo warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń(łącznie z uratowaniem najważniejszej wartości, jaką jest nasze życie),
 • nie bagatelizuj objawów duszności, Bolów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, osłabienia, przyspieszenia akcji serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem o zatruciu czadem.

 

Od stosowania powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich!!! Wystarczy jedynie odrobina przezorności !!!

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • ból głowy,
 • zawroty głowy,
 • duszność,
 • trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny ( nie ucieka z miejsca niebezpiecznego), traci przytomność i jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

        

 

Pomoc przy zatruciu tlenkiem węgla – wskazówki!

Zapewnij dopływ świeżego powietrza, w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie

Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej

Wezwać służby ratownicze(pogotowie ratunkowe, straż pożarną)

Jak najszybciej podać tlen

Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, należy natychmiast zastosować uciski klatki piersiowej oraz oddechy ratownicze

Nie wolno panikować, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pomocy.

 

 


Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zależności od jego stężenia w powietrzu

"Nie dla czadu" - ulotka informacyjna


DMC Firewall is a Joomla Security extension!