EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Narada Roczna w KP PSP Krotoszyn


„Panie Marszałku, Panie Starosto, Druhu Prezesie, Szanowni goście, Strażacy…” Tymi słowami Komendanta Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie bryg. mgr inż. Mariusz Przybył rozpoczął spotkanie, w czasie którego miano dokonać analizy i podsumowania realizacji zadań w roku 2014. Na zaproszenie krotoszyński strażaków na naradę przyjechali zacni goście: Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, bryg. mgr inż. Jacek Strużyński – Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Wicestarosta Krotoszyński – Paweł Radojewski, Irena Rękosiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Ryszard Czuszke – Wiceburmistrz Krotoszyna, Mirosław Sikora – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kobylin, Piotr Kaszkowiak – Burmistrz Miasta Sulmierzyce, Tomasz Chudy – Burmistrz Gminy i Miasta Zduny, Jarosław Ratajczak – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp, Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew, Monika Kwiatkowska – Asystent Senator Andżeliki Możdżanowskiej, dh Edward Kozupa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie wraz z Komendantami Miejsko – Gminnymi i Gminnymi OSP RP, Stanisław Piotrowski – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu, Wiceprzewodniczący Zarządów Wojewódzkich Związków Zawodowych „Florian” i „Pracowników Pożarnictwa” oraz przedstawiciele lokalnej prasy. W naradzie uczestniczyli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie oraz pracownicy cywilni.
Na początku spotkania Dyrektor Stanisław Piotrowski przekazał krotoszyńskim strażakom torbę PSP R1, którą z rąk dyrektora odebrał st. asp. Grzegorz Goliński Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego w KPPSP Krotoszyn , Komendant Powiatowy podziękował Dyrektorowi za wspieranie sprzętowe strażaków, co przekłada się na sprawność działania w czasie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w czasie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych.
W dalszej części Komendant na podstawie prezentacji omówił główne kierunki i zadania, które realizowane były w roku 2014. Jak wynika z prezentacji i podsumowania postawione cele i zadania nakreślone przez przełożonych zostały wykonane w 100%. Z pełnym powodzeniem zrealizowane zostały także zadania ratowniczo – gaśnicze, które przez cały rok kreśli życie, a których nie da się zaplanować i przewidzieć, są one realizowane w momencie zaistnienia zagrożenia i w sytuacji, gdy człowiek stający w obliczu zagrożenia potrzebuje natychmiastowej i niezbędnej pomocy.
Narada była też najlepszym momentem, aby zrealizować polecenie Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. dr inż. Jerzego Raneckiego w zakresie omówienia statystki zdarzeń, a w szczególności: przyczyn ich powstania, miejsca powstania oraz wielkości, realizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przyjęcia do realizacji wypracowanych wniosków jako kierunków działania na rok bieżący.
W ostatniej części narady głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili podziękowanie zebranym na świetlicy strażakom za ich codzienną służbę oraz ratowanie ludzi i ich mienia. Życzyli także życzenie, abyśmy w roku 2015 mieli tyle powrotów ile było wyjazdów…
Tekst: bryg. Tomasz Niciejewski
Foto: st. str. Szymon Kujawa

 

Our website is protected by DMC Firewall!