Statystyka pozwala wypracować wnioski


Statystyka pozwala nam wyciągnąć różne wnioski na podstawie tych samych liczb. Dlatego też jest prowadzona na bieżąco. Dotyczy ilości i wielkości pożarów, ilości i wielkości miejscowych zagrożeń, przyczyn ich powstawania w różnych miejscach i obiektach, ilości osób poszkodowanych oraz zakresu udzielonej pomocy medycznej.
Dlatego też Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Krotoszynie, Dowódcy zmian służbowych, Zastępca Naczelnika Wydziału ds Operacyjnych i Kontrolno - Rozpoznawczych, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego pod kierownictwem Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie bryg. Tomasza Niciejewskiego spotkali się na świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie, aby właśnie na podstawie statystyk podsumować lata 2005 do 2014.
Analizując statystyki zdarzeń uczestnicy seminarium zaznaczyli obszary i dziedziny, w których: wzrosła ilość pożarów oraz miejscowych zagrożeń, zmniejszyła się ilość zdarzeń. Wyznaczono również obszary gdzie w zdarzeniach zanotowano największą liczbę osób poszkodowanych. Na tej podstawie wypracowano wnioski i zadania do realizacji, które ujęto w planach pracy na rok bieżący.
Tekst: mł. kpt. Tomasz Patryas
Foto: kpt. Sławomir Włodarczyk
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd