EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Doskonalenie zawodowe w miesiącu lutym

Miesiąc luty to kolejny intensywny miesiąc szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków z JRG Krotoszyn oraz druhów OSP z terenu powiatu krotoszyńskiego. Taktyczne rozwinięcia zastępów i ćwiczenia praktyczne doskonalące umiejętności ratowników poprzedzone były szkoleniami teoretycznymi, w których przedstawiano możliwe do wykorzystania w praktyce techniki ratownicze mogące pomóc w realizacji zadań praktycznych. Szczególną uwagę zwracano na zagadnienia z zakresu BHP podczas ćwiczeń i działań ratowniczo – gaśniczych.
Tematem przewodnim dla zmian służbowych JRG była taktyka działań ratowniczych z udziałem substancji niebezpiecznych. Ćwiczono techniki zabezpieczania wycieków substancji chemicznych z zbiorników stacjonarnych o różnych kubaturach i cystern samochodowych oraz organizację akcji ratowniczej z elementami podziału terenu akcji, zasadami organizacji łączności i ratownictwa medycznego. Szczególną uwagę zwrócono na proces dekontaminacji osób poszkodowanych oraz ratowników przy pomocy dostępnego sprzętu. Ćwiczenia te pozwoliły na opracowanie przez dowódców zmian służbowych pod nadzorem Z-cy K-ta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Niciejewskiego dokumentu jakim jest „Koncepcja dekontaminacji na terenie powiatu krotoszyńskiego”.
W połowie miesiąca odbyły się warsztaty z taktyki działań gaśniczych pożaru zbiornika paliw płynnych znajdującego się w bazie paliw w Rejowcu. Podczas warsztatów pod nadzorem Z-cy K-ta Powiatowego PSP bryg. Tomasza Niciejewskiego opracowywano różne założenia dotyczące kalkulacji sił i środków zmierzające do realizacji celu jakim było ugaszenie palącego się zbiornika z 20 tyś. m3 benzyny.
W ramach wspólnego doskonalenia z druhami OSP ćwiczono techniki gaszenia pożarów mieszkań, kotłowni i piwnic czyli najczęściej występujących pożarów na terenie naszego powiatu. Dzięki wykorzystaniu sprzętu do pozoracji i zadymiarki starano się stworzyć warunki zbliżone do rzeczywistych. Kolejnym tematem w wspólnym doskonaleniu ratowników JRG i OSP było ratownictwo wysokościowe na poziomie podstawowym. W tym temacie doskonalono techniki ratownicze podczas zdarzeń w udziałem osób poszkodowanych znajdujących się w studniach, kanałach i na wysokości. Strażacy z jednostek OSP z dużym zainteresowaniem wzięli udział w szkoleniu z sprawiania i ustawiania skokochronu będącego jedynie na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Takie szkolenie pozwoli w przypadku wystąpienia rzeczywistych działań ratowniczych na efektywne i sprawne sprawienie tego sprzętu ratowniczego przy współudziale ratowników z jednostek OSP.
W miesiącu lutym strażacy z JRG Krotoszyn brali również czynny udział w praktycznym szkoleniu podstawowym ratowników OSP oraz szkoleniu abonentów UKF PSP dla jednostek OSP z terenu powiatu krotoszyńskiego.
Pomimo wielu postawionych zadań i pełnej gotowości operacyjnej strażacy z JRG chętnie włączali się w prewencję społeczną. W okresie ferii zimowych odbywały się spotkania z młodzieżą i dziećmi przebywającymi na zimowiskach, w których ratownicy przedstawiali najczęściej występujące zagrożenia występujące podczas okresu wakacyjnego oraz okresu grzewczego, zapobieganie tym zagrożeniom oraz propagowali wśród odwiedzających zawód strażaka.
Tekst: kpt. Sławomir Włodarczyk

Foto: JRG PSP Krotoszyn

DMC Firewall is a Joomla Security extension!