Doskonalenie zawodowe w marcu

  1. Doskonalenie zawodowe w JRG

- realizacja tematów doskonalenia zawodowego ujętych w planach miesięcznych szkolenia dla zmian służbowych JRG opracowanych na podstawie rocznego planu doskonalenia.

- realizacja doskonalenia zawodowego z pianami gaśniczymi.

Podczas zajęć teoretycznych utrwalano wiedzę na temat pian i ich stosowania. Natomiast podczas zajęć praktycznych ćwiczono techniki podawania w zależności od rodzaju zastosowanej piany oraz urządzeń wykorzystywanych do jej wytworzenia. Podczas warsztatów zwracano również uwagę na takie czynniki i właściwości jak: trwałość i płynność piany, ilość zużywanego środka pianotwórczego i wody w zależności od stosowanej liczby spienienia. Po zakończeniu ćwiczeń z pianami nasunęły się dwa podstawowe wnioski: piana wytwarzana i podawana z nowoczesnego urządzenia jakim jest ONE SEVEN ( system piany sprężonej ) powoduje zmniejszenie strat po pożarowych oraz zmniejsza ryzyko wykipienia cieczy w czasie pożaru z uwagi na to, że zawiera w swojej strukturze mniejszą zawartość wody w stosunku do innych pian.

 

2. Doskonalenie zawodowe ratowników PSP i OSP

Wspólne doskonalenie zawodowe z druhami OSP odbywało się zgodnie z harmonogramem szkoleń zatwierdzonym przez Z-cę K-ta Powiatowego PSP w Krotoszynie i realizowało tematy w zakresie: ratownictwa wysokościowego, w studniach i wykopach, stosowania pian gaśniczych, gaszenia pożarów cieczy ropopochodnych, KPP oraz organizacji akcji ratowniczo gaśniczej i łączności na jej terenie

3. Ćwiczenia poza JRG Krotoszyn

 - ćwiczenia w redakcji "Gazety Krotoszyńskiej", gdzie terrorysta grożąc pracownikom podrzucił kopertę z nieznaną substancją. Przećwiczono stosowanie procedur podczas działań tego typu oraz współpracę z innymi służbami ratowniczymi, porządkowymi i sanitarnymi.

 - rozpoznanie operacyjne obiektu w firmie "ACOR" zajmującej się ziołami i przyprawami. W procesie fumigacji zastosowany został fosforan glinu, który może stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników oraz ratowników w przypadku prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na tym obiekcie.

 - ćwiczenia zgrywające z OSP na terenie firmy Gembiak – Mikstacki Sp. J, gdzie w ramach współpracy z druhami ratownikami przećwiczono jednocześnie 2 epizody. W wyniku rozszczelnienia jednego z zbiorników zapaleniu uległ gaz propan - butan i jeden z pracowników z obsługi doznaje obrażeń oraz traci przytomność. W trakcie prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych Kierujący Działaniami otrzymuje od Współwłaściciela firmy informację, że brakuje jeszcze jednego pracownika, który pracował na pobliskich hałdach. Od tej chwili akcja toczy się wielotorowo i wielozadaniowo.

4. Szkolenia OSP

Szkolenie podstawowe ratowników OSP - zakończone egzaminem


Podczas wszystkich szkoleń i ćwiczeń doskonalono aspekty prowadzenia działań ratowniczych takich jak: wykorzystywanie różnych technik ratowniczych, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zasady organizacji akcji i łączności podczas działań zwracając uwagę na przestrzeganie zasad BHP.

5. Prewencja społeczna

- 1 marca w ramach "Dnia otwartej strażnicy" przeprowadzono na zorganizowanych wcześniej pięciu stanowiskach program edukacji społecznej. Propagowano zawód strażaka oraz stosowanie czujek dymu i czadu. Omówiono zasady działania podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielano instruktażu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dla odwiedzających dzieci frajdę stanowiły samochody oraz sprzęt strażacki oraz stanowisko "ogniowe zagadki - wiem jak uniknąć pożaru".

 - propagowanie zawodu strażaka połączone z prewencją społeczną podczas odwiedzin ok. 100 dzieci z klas I-III podstawowych z Zespołu Szkół Publicznych z Sulmierzyc.

 - propagowanie zawodu strażaka w ramach ogólnopolskiego projektu, objętego patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, realizowanego pod nazwą „Dzień Przedsiębiorczości”.

 - pokaz połączony ze szkoleniem z pierwszej pomocy dla przedstawicielek 23 Kół Gospodyń Wiejskich z tereny Gminy Krotoszyn.


Tekst: kpt. Sławomir Włodarczyk

Foto: JRG PSP Krotoszyn

001.JPG 002.JPG 003.JPG

004.JPG 005.JPG 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.JPG 012.jpg

013.JPG

Our website is protected by DMC Firewall!