EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Kwiecień - doskonalenie zawodowe w JRG

 1. Ćwiczenia całego stanu osobowego Komendy Powiatowej PSP

W środę 22 kwietnia 2015 roku o godz. 4:00 do służby powołani zostali wszyscy strażacy z Komendy i JRG Krotoszyn.

Ćwiczenia realizowane były o przygotowane wcześniej epizody następujące po sobie i tworzące całość zdarzenia. Epizody rozlokowane były na terenie miasta. Scenariusz zakładał, że z jednego z zakładów pracy został zwolniony pracownik, który w akcie zemsty dokonał na terenie zakładu i siedziby Starostwa Powiatowego aktów sabotażu. Pracownik przybył do Starostwa i zażądał rozmowy ze Starostą. Kiedy nie znajduje zrozumienia rozpyla w sekretariacie i na korytarzu trujący gaz. Następnie udaje się do byłego zakładu pracy i podpala halę magazynową. Po dokonaniu podpalenia ucieka samochodem w kierunku miejscowości Salnia, omija blokadę policji, policjanci podejmują pościg. Desperat na zakręcie wypada z drogi i uderza w drzewo.

W ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów i 42 strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP i Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie, 1 zastęp i 4 strażaków z OSP Krotoszyn, a także Policjanci z KPP Krotoszyn i Strażnicy Miejscy z Komendy Straży Miejskiej z Krotoszyna.

Celem ćwiczeń było doskonalenie w zakresie: współdziałania pomiędzy służbami, organizowania łączności na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych, organizacji sztabu na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych, sprawdzenie obowiązujących procedur w zakresie alarmowania i dysponowania oraz procedur postępowania w zakresie postępowania pracowników w przypadku wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 1. Tematy wiodące w doskonaleniu zawodowym JRG
  • realizacja tematów doskonalenia zawodowego ujętych w planach miesięcznych szkolenia dla zmian służbowych JRG opracowanych na podstawie rocznego planu doskonalenia.
  • sposoby dostarczania wody na duże odległości z uwzględnieniem różnych wariantów jej przemieszczania w celu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego. Podsumowaniem tego modułu tematycznego będą ćwiczenia na obszarach leśnych organizowanych w miesiącu maju.

 • współpraca z SP ZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

w temacie doskonalono metodykę wyboru oraz zabezpieczenie miejsca lądowania, stosowanie znaków sygnalizacyjnych podczas sprowadzania śmigłowca, prawidłowy podjazd oraz nawiązywanie łączności i prowadzenie korespondencji,

 • Rozpoznanie operacyjne obiektu przeprowadzono w zakładzie zajmującym się produkcją mebli, "STOLRUS" zlokalizowanym w Krotoszynie na ul. Północnej

 1. Doskonalenie zawodowe ratowników PSP i OSP
  • Wspólne doskonalenie zawodowe z druhami OSP odbywało się zgodnie z harmonogramem szkoleń zatwierdzonym przez Z-cę K-ta Powiatowego PSP w Krotoszynie i realizowało tematy w zakresie: ratownictwa technicznego i ratownictwa wysokościowego, w studniach i wykopach, stosowania pian gaśniczych, KPP oraz organizacji akcji ratowniczo gaśniczej i łączności na jej terenie

Podczas wszystkich szkoleń i ćwiczeń doskonalono aspekty prowadzenia działań ratowniczych takich jak: wykorzystywanie różnych technik ratowniczych, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zasady organizacji akcji i łączności podczas działań zwracając uwagę na przestrzeganie zasad BHP.

Tekst: kpt. Sławomir Włodarczyk
Foto: JRG Krotoszyn

DMC Firewall is a Joomla Security extension!