EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

MAJ - doskonalenie zawodowe w JRG

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie w miesiącu maju br. realizując miesięczne plany doskonalenia zawodowego przeprowadzili cykl ćwiczeń i szkoleń, dostosowanych do nadchodzącego okresu wakacyjnego i zagrożeń z nim związanych, w szczególności:

1. Pożary lasów, traw, upraw rolnych - to grupa pożarów, która w okresie letnim charakteryzuje się zwiększoną ilością interwencji. Tego typu zdarzenia niejednokrotnie wymagają dostarczenia znacznej ilości wody. W dniu 21 maja 2015 roku przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu pożarów na obszarach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone zostały aplikacyjnymi ćwiczeniami dowódczo – sztabowymi pod kierownictwem - Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – bryg. mgr inż. Tomasza Niciejewskiego w siedzibie KP PSP w Krotoszynie.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone zostały na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn – L-ctwo Rochy - przy Punkcie Czerpania Wody do celów p.poż. (Staw Trafary).

Forma przeprowadzonych ćwiczeń – warsztatów, pozwoliła na sprawdzenie technicznych możliwości sprzętu w dyspozycji KP PSP w Krotoszynie oraz ugruntowała wiedzę z zakresu Pożarów na obszarach leśnych i sposobu dostarczania wody na duże odległości.

2. Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Krotoszynie przeprowadzili cykl praktycznych ćwiczeń z zakresu ratownictwa technicznego – wypadki komunikacyjne w ramach doskonalenia zawodowego dla wszystkich zmian służbowych, oraz jednostek OSP. W czasie warsztatów strażacy pogłębiali wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

- technik stabilizacji pojazdów przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki;

- technik ewakuacji;

- budowy, obsługi oraz możliwości wykorzystania hydraulicznych uradzeń ratowniczych;

- technik cięcia pojazdów – uzyskania dostępu do osób pozostających w pojazdach;

- rozpoznawania sytuacji na miejscu zdarzenia, a w szczególności rozpoznawania zagrożeń;

- udzielania kpp;

- bhp w czasie wykonywania czynności ratowniczych;

3. W dniu 23.05.2015 r. miały miejsce ćwiczenia w formie warsztatów z zakresu Ratownictwo Wodnego przeprowadzone przez Specjalistyczną Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego z KP PSP w Kościanie. W szkoleniu udział wzięły Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej realizujące zadania z zakresu Ratownictwa Wodnego na poziomie podstawowym. Szkolenie przede wszystkim miało na celu podniesienie praktycznych umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego w jednostkach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Uczestnicy warsztatów w formie trzech bloków szkoleniowych pod bacznym okiem specjalistów z Grupy Wodno-Nurkowej mieli możliwość pogłębienia umiejętności z zakresu podejmowania osób będących w sytuacji zagrożenia życia, wykorzystania sprzętu z zakresu podstawowego będącego na wyposażeniu jednostek KSRG oraz wiedzy dotyczącej samego przygotowania terenu akcji w oczekiwaniu na przybycie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego.

4. Krotoszyńscy Strażacy doskonalili również swoje umiejętności z Ratownictwa Wysokościowego. Funkcjonariusz, który brał udział w wojewódzkich warsztatach „LINA 2015”, przekazał na wszystkich zmianach służbowych wiedzę zdobytą podczas warsztatów.

5. W ramach operacyjnego rozpoznania obiektu zmiany służbowe zapoznały się ze specyfiką pracy i występującymi zagrożeniami na terenie krotoszyńskiego zakładu produkcyjnego „Meble Siudy”

6. Funkcjonariusze Naszej komendy w miesiącu maju brali również udział w ćwiczeniach:

- Manewry Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu pleszewskiego

- Ćwiczenia na terenie Terminala Paliw PKN Orlen w powiecie ostrowskim

- Ćwiczenia WIELKOPOLAS 2015

Miesiąc maj to również okres w którym krotoszyńscy strażacy biorą czynny udział w szerzeniu prewencji społecznej, poprzez szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia oraz udział w pokazach ratowniczych podczas różnego typu imprezach plenerowych.

Tekst : mł. kpt. Tomasz Patryas

Foto: JRG Krotoszyn


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd