EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Doskonalenie zawodowe w październiku

Tematem wiodącym na miesiąc październik doskonalenia zawodowego były pożary budynków.

Omówiono zagadnienia teoretycznie a następnie przećwiczono je praktycznie zwracając uwagę na następujące zagadnienia:

- dojazd do miejsca zdarzenia,

- ustawienie pojazdów pożarniczych,

- rozpoznanie sytuacji pożarowej,

- łączność radiową,

- zachowanie się strażaków w strefie zadymionej,

- wentylację nadciśnieniową pomieszczeń,

- rozpoznanie pożaru i ocena sytuacji pożarowej

- ewakuacja osób poszkodowanych z budynków wysokich za pomocą podnośnika hydraulicznego SH23

oraz zagrożenia jakie mogą wyniknąć podczas prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.

           Każda ze zmian służbowych przećwiczyła założenia gaszenia pożarów budynków połączone z elementami ewakuacji ludzi z obiektów oraz udzielaniem poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Praktycznie sprawdzono możliwości dostarczania wody na duże odległości metodą przetłaczania z użyciem węży W-110.

Przeprowadzono również dla wszystkich zmian służbowych rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego – MAX- POL. Zapoznano się z procesem technologicznym zakładu oraz omówiono występujące zagrożenia. Dodatkowo Strażacy z JRG   brali udział w akcji "Zgaś ryzyko", w zakresie której starają się przekazać społeczeństwu instrukcje jak zapobiegać niebezpieczeństwom. 

W bieżącym miesiącu nasza jednostka ratowniczo- gaśnicza wzbogaciła się o nowy średni samochód gaśniczy z agregatem proszkowym i możliwością wytwarzania piany sprężonej CAFS (Compressed Air Foam System). W celu zapoznania się z zasadą działania i obsługi nowego sprzętu znajdującego się na GBAPr przeprowadzano ćwiczenia doskonalące na placu JRG z wykorzystaniem obecnej infrastruktury. Zapoznano się ze schematem otrzymywania i wytwarzania pian mechanicznych, mechanizmem działania gaśniczego piany, podziałem i zastosowaniem środków pianotwórczych   oraz zaletami i sposobami podawania piany sprężonej CAFS.

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą piany sprężonej z urządzenia CAFS i One Seven znajdujących się na wyposażeniu samochodów GBAPr oraz GCBA 5/32.

Opracowanie: kpt. Sławomir Włodarczyk, Zdjęcia: JRG PSP Krotoszyn

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!