Doskonalenie zawodowe w październiku

Tematem wiodącym na miesiąc październik doskonalenia zawodowego były pożary budynków.

Omówiono zagadnienia teoretycznie a następnie przećwiczono je praktycznie zwracając uwagę na następujące zagadnienia:

- dojazd do miejsca zdarzenia,

- ustawienie pojazdów pożarniczych,

- rozpoznanie sytuacji pożarowej,

- łączność radiową,

- zachowanie się strażaków w strefie zadymionej,

- wentylację nadciśnieniową pomieszczeń,

- rozpoznanie pożaru i ocena sytuacji pożarowej

- ewakuacja osób poszkodowanych z budynków wysokich za pomocą podnośnika hydraulicznego SH23

oraz zagrożenia jakie mogą wyniknąć podczas prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.

           Każda ze zmian służbowych przećwiczyła założenia gaszenia pożarów budynków połączone z elementami ewakuacji ludzi z obiektów oraz udzielaniem poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Praktycznie sprawdzono możliwości dostarczania wody na duże odległości metodą przetłaczania z użyciem węży W-110.

Przeprowadzono również dla wszystkich zmian służbowych rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego – MAX- POL. Zapoznano się z procesem technologicznym zakładu oraz omówiono występujące zagrożenia. Dodatkowo Strażacy z JRG   brali udział w akcji "Zgaś ryzyko", w zakresie której starają się przekazać społeczeństwu instrukcje jak zapobiegać niebezpieczeństwom. 

W bieżącym miesiącu nasza jednostka ratowniczo- gaśnicza wzbogaciła się o nowy średni samochód gaśniczy z agregatem proszkowym i możliwością wytwarzania piany sprężonej CAFS (Compressed Air Foam System). W celu zapoznania się z zasadą działania i obsługi nowego sprzętu znajdującego się na GBAPr przeprowadzano ćwiczenia doskonalące na placu JRG z wykorzystaniem obecnej infrastruktury. Zapoznano się ze schematem otrzymywania i wytwarzania pian mechanicznych, mechanizmem działania gaśniczego piany, podziałem i zastosowaniem środków pianotwórczych   oraz zaletami i sposobami podawania piany sprężonej CAFS.

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą piany sprężonej z urządzenia CAFS i One Seven znajdujących się na wyposażeniu samochodów GBAPr oraz GCBA 5/32.

Opracowanie: kpt. Sławomir Włodarczyk, Zdjęcia: JRG PSP Krotoszyn

1.jpg 10.JPG 11.JPG

12.JPG 13.JPG 14.JPG

15.JPG 16.JPG 17.JPG

18.JPG 19.JPG 2.JPG

20.JPG 21.JPG 22.JPG

23.JPG 24.JPG 25.JPG

3.JPG 4.JPG 5.JPG

6.JPG 7.JPG 8.JPG

9.JPG

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!