EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Pożary wewnętrzne – warsztaty w lutym

Pożary uwięzione w pomieszczeniach są bardzo groźne i często przebiegają bardzo gwałtownie. Energia wyzwolona w wyniku spalania zostaje zmagazynowana w pomieszczeniu. Objawia się to wzrostem temperatury gazów pożarowych, wzrostem temperatury powierzchni materiałów i konstrukcji pomieszczenia. W przypadku gdy materiały te mają temperatury zapalenia niewiele różniące się od siebie, zapalają się prawie równocześnie. Takie jednoczesne zapalenie się materiałów nazywa się rozgorzeniem. Zjawisko rozgorzenia zawsze ma charakter bardzo dynamiczny. Następuje gwałtowny wzrost temperatury pożaru (tj. średniej temperatury gazów pożarowych) do temperatury płomieni oraz wyrzut płomieni przez otwory pomieszczenia z jednoczesnym obniżeniem stężenia tlenu wewnątrz pomieszczenia.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP z Krotoszyna i strażacy jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.  Warsztaty potrwają do końca lutego 2016 roku.

Ćwiczenia praktyczne są prowadzone pod okiem instruktorów – liderów - w oparciu o sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Szkolenie jest prowadzone realistycznie w oparciu rzeczywiste scenariusze zdarzeń. Zajęcia są realizowane w oparciu o aktywny udział i wkład uczestników,
którzy sami kształtują przebieg działań w ramach przyjętego scenariusza.

Uczestnicy po zakończeniu warsztatów posiądą wiedzę o: Czynnikach i warunkach kształtujących rozwój pożaru, istocie i idei pożarów w budynkach, taktyce działań wewnątrz obiektu (dobór i wybór priorytetów ratowniczych), sposobach i zasadach przeszukiwania pomieszczeń zadymionych, doborze metody i sposobu wentylacji pożaru oraz obiektu, wpływie efektywnej wentylacji na zjawiska pożarowe, sposobach zapewniania ciągłości podawania wody (przetłaczanie w natarciu na pożar), sposobach pudowy linii gaśniczych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:  rozpoznawania sytuacji pożarowej w oparciu o kamerę termowizyjną, współpracy i koordynacji roty działających wewnątrz obiektu z rotami na jego zewnątrz, doboru i stosowania ochrony indywidualnej, pracy w rocie oraz współdziałania innymi rotami, wykonywania otworów odprowadzających produkty spalania, operowania prądem wody w środowisku pożaru, otwierania pomieszczeń objętych pożarem.

Opracowanie: bryg. Tomasz Niciejewski

Zdjęcia: st. str. Szymon Kujawa

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!