EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Szkolenie w lutym

Pierwsza połowa lutego to wspólne z druhami z Ochotniczych Straży Pożarnych warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz zagadnieniom związanym z ratownictwem technicznym. Podczas zajęć omawiano zjawiska występujące podczas pożarów wewnętrznych oraz ćwiczono techniki ratowniczo gaśnicze z uwzględnieniem ratownictwa medycznego oraz BHP ratowników podczas ćwiczeń i działań ratowniczo – gaśniczych. Druga połowa miesiąca to tematyka działań ratowniczo gaśniczych przy zdarzeniach z udziałem gazów skroplonych. Omówiono pożary butli z acetylenem. Podczas tych założeń przećwiczono wyznaczanie stref, budowę stanowisk wodnych, dokonywania pomiarów temperatury butli. Przeprowadzono szereg szkoleń i pokazów dla mieszkańców powiatu z zakresu bezpieczeństwa z butlami propan – butan. Na pokazach zademonstrowano różnicę przy pożarach fazy gazowej oraz ciekłej. Na bazie zakładu zwiększonego ryzyka  „rozlewnia gazu płynnego Krotgaz” ćwiczono wraz z druhami OSP ewakuację osób postronnych, udzielenie KPP osobom poszkodowanym oraz prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej z udziałem zbiorników stacjonarnych i autocystern z LPG . Podczas tych ćwiczeń doskonalono techniki schładzania jak również kontrolowano przyrost temperatury w zbiornikach przy pomocy kamery termowizyjnej. W miesiącu lutym przeprowadzono również analizę zagrożeń w poszczególnych gminach powiatu krotoszyńskiego. Analiza przeprowadzona została na podstawie statystyki występowania poszczególnych zdarzeń w ostatnich latach oraz pod kątem obiektów i instalacji które mogą stworzyć zagrożenie.

Opracowanie: kpt. Sławomir Włodarczyk

Zdjęcia: JRG PSP Krotoszyn

 

  

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!