Dzień Strażaka

Sobota, 7 maja 2016 roku, to dzień w którym świętowali krotoszyńscy strażacy. O godzinie 13:00 na placu komendy ustawiły się pododdziały złożone z Pocztu Flagowego i Pocztów Sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków w galowych mundurach. Z placu komendy kolumna ruszyła na krotoszyński Rynek, gdzie miały odbyć się główne uroczystości i festyn strażacki.

Uroczystości w Krotoszynie swoją obecnością zaszczycili: Posłowie na Sejm RP Jan Mosiński i Piotr Kaleta, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Julian Jokś, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu – Stanisław Piotrowski, Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Irena Rękosiewicz wraz z radnymi Rady Powiatu, Burmistrza Krotoszyna – Franciszek Marszałek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna Zofia Jamka, Burmistrz Kobylina – Bernard Jasiński, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – Maciej Bratborski, Wceburmistrz Zdun – Miłosz Zwierzyk, Komendant Powiatowy PSP z Rawicza st. bryg. Sławomir Rojda, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie – dh Edward Kozupa wraz z Komendantami Miejsko Gminnymi, Prezesami Miejsko Gminnymi oraz sztandarami gminnymi, Kawalerowie Złotego znaku Związku, Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krotoszynie – Andrzej Mieloch wraz z rencistami i emerytami, Komendant Powiatowy Policji – podinspektor Mariusz Jaśniak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji- młodszy inspektor Włodzimierz Szał, Komendant Straży Miejskiej – Waldemar Wujczyk, Kapelan krotoszyńskich strażaków - ks. kan. Ryszard Dziamskiego, Przedsiębiorcy krotoszyńscy - Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki, Waldemar Ziembiński, Agnieszka i Michał Łyskawa, przedstawiciele prasy i mediów.

Na początku uroczystości jej dowódca złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia mł. bryg. Adamowi Topolskiemu – przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego po czym nastąpił przegląd pododdziałów i podniesienia flagi na maszt.

Delegacje strażaków złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami św. Floriana przed siedzibą KP PSP i na Małym Rynku.

Złotym Znakiem Związku odznaczony został: dh Stanisław Wikary z OSP Budy.

Medalem Honorowym im. Bolesława Homicza odznaczony został Tadeusz Dżygała Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Kobylinie i Kazimierz Patalas Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi otrzymał: dh Jan Paprocki z OSP Perzyce, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Dh Andrzej Poczta – OSP Rozdrażew, Dh Zygmunt Hubert – OSP Świnków, Dh Marek Zawodny – OSP Wałków. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Kpitan Kulawski Dariusz Dowódca Zmiany JRG PSP Krotoszyn, Dh Mirosław Jarocki – OSP Rozdrażew, Dh Przemysław Szcześniak – OSP Różopole, Dh Roman Banaszak – OSP Wałków, Dh Tomasz Wierzowiecki – OSP Wałków, a Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: st. asp. Dawid Bartkowiak – Dowódca Zastępu JRG PSP Krotoszyn, Dh Tomasz Szcześniak – OSP Świnków

Dzień Strażaka to także odpowiedni moment do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe. Do stopnia kapitana awansowany został młodszy kapitan Tomasz Patryas, do stopnia aspiranta sztabowego awansowany został st. asp. Łukasz Kliś, do stopnia starszego aspiranta: asp. Dawid Bartkowiak, do stopnia ogniomistrza młodszy ogniomistrz Piotr Bielawski, do stopnia młodszego ogniomistrza starszy sekcyjny st. sekc. Krzysztof Marcinkowski, st. sekc. Łukasz Marszałek, st. sekc. Remigiusz Ptak., do stopnia starszego sekcyjnego sekcyjni: Łukasz Binek, Piotr Florkowski, do stopnia starszego strażaka awansował strażacy: Bartosz Bladziak, Karol Kowal. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z OSP Kobylin.

W czasie uroczystości nagrody i dyplomy odebrali także laureaci konkursu plastycznego.

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Marita Wojtaszyk – Szkoła Podstawowa w Mokronosie

II miejsce – Maria Dąbrowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie

III miejsce – Franciszek Broda – Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie

Wyróżnienie – Jessica Henkel - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Jagoda Sikora – Szkoła Podstawowa w Roszkach

II miejsce – Weronika Nadstawska - Szkoła Podstawowa w Roszkach

III miejsce – Jakub Mączka - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.

Wyróżnienie – Magdalena Kaczała - Szkoła Podstawowa w Roszkach

- Jan Bajodek – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

III grupa - uczniowie gimnazjów

I miejsce – Aneta Dembska - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

II miejsce – Wiktoria Mąkowska – Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie

III miejsce – Kamila Cichocka - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Wyróżnienie – Kacper Grzywaczewski - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

- Marcin Sitarz - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.)

I miejsce – Łukasz Chmielarczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

II miejsce – Tymoteusz Adamski - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

III miejsce – Patryk Szkopiński - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

Wyróżnienie

– Julian Ratajczak - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach

- Łukasz Mikołajczyk - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Konarzewie

Laureaci konkursu wyróżnieni zostają dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Krotoszyńskiego.

Po zakończeniu oficjalnej części strażacy i mieszkańcy powiatu spotkali się przy tradycyjnej strażackiej grochówce.

O godzinie 14:30 rozpoczął się festyn strażacki. Strażacy przygotowali stanowiska przy których można było zmierzyć się z udzielaniem pierwszej pomocy, pompować wodę sikawką konną, rozwiązywać krzyżówki strażackie, zrobić pamiątkowe zdjęcia, najmłodsi uczestnicy festynu otrzymali słodycze.

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Niciejewski

Zdjęcia: st. str. Szymon Kujawa

 

1.JPG 10.JPG 11.JPG

12.JPG 13.JPG 14.JPG

15.JPG 16.JPG 17.JPG

2.JPG 3.JPG 4.JPG

5.JPG 6.JPG 7.JPG

8.JPG 9.JPG

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd