EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Podsumowanie roku 2016

W piątek 27 stycznia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyła się narada roczna podsumowująca rok 2016. Otwarcia
i powitania gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie bryg. mgr inż. Jacek Strużyński. Na zaproszenie krotoszyński strażaków na naradę przyjechali zacni goście w osobach: mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusz Przybył – były Komendanta Powiatowy PSP w Krotoszynie, Leszek Kulka – Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Krzysztof Kaczmarek – Sekretarz Powiatu Krotoszyńskiego,  Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna, Mirosław Sikora – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kobylin, Dariusz Dębicki – Burmistrz Miasta Sulmierzyce, Tomasz Chudy – Burmistrz Gminy i Miasta Zduny, Maciej Bratborski – Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp, Mariusz Dymarski – Wójt Gminy Rozdrażew, Jacek Wybierała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie wraz z Komendantami Miejsko – Gminnymi
i Gminnymi OSP RP, Józef Kuliński - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego „Florian”, Ryszard Podchorodecki – przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa oraz przedstawiciele lokalnej prasy. W naradzie uczestniczyli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie oraz pracownicy cywilni.

W dalszej części Komendant Powiatowy na podstawie prezentacji omówił główne kierunki i zadania, które realizowane były w roku 2016. Jak wynika z prezentacji i podsumowania postawione cele i zadania nakreślone przez przełożonych zostały wykonane w 100%. Z pełnym powodzeniem zrealizowane zostały także zadania ratowniczo – gaśnicze, które przez cały rok kreśli życie, a których nie da się zaplanować i przewidzieć, są one realizowane w momencie zaistnienia zagrożenia i w sytuacji, gdy człowiek stający w obliczu zagrożenia potrzebuje natychmiastowej i niezbędnej pomocy.

W ostatniej części narady głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili podziękowanie zebranym na świetlicy strażakom za ich codzienną służbę oraz ratowanie ludzi i ich mienia. Życzyli także życzenie, abyśmy w roku 2017 mieli tyle powrotów ile było wyjazdów…

Opracowanie: bryg. Tomasz Niciejewski

Zdjęcia: sekc. Szymon Kujawa

 

Our website is protected by DMC Firewall!