Raz Komendant, raz Zastępca

Pełna parą idą spotkania z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu krotoszyńskiego. Nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania. Po wysłaniu pism dotyczących spotkań do jednostek prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja rozdzwoniły się telefony zainteresowanych dyrektorów.

Interaktywne spotkania są okazją do przekazania niezbędnych informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Główny cel jaki przyświeca temu przedsięwzięciu to budowanie świadomości oraz wiedzy nauczycieli i wychowawców, to także usystematyzowanie wiedzy jaką nauczyciele mogą przekazać dzieciom i młodzieży podczas zajęć.

Z drugiej zaś strony padają pytania dotyczące: opracowania wewnętrznych procedur ewakuacyjnych, praktycznego sprawdzania ewakuacji, sposobów alarmowania użytkowników obiektów i służb ratunkowych, sposobów postępowania w przypadku powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia, znajomości działania sprzętu pożarniczego.

Opracowanie: bryg. Tomasz Niciejewski

Zdjęcia: SP Gorzupia

1.JPG 2.JPG 3.JPG

4.JPG

 

Our website is protected by DMC Firewall!