EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Szkolenie kadrowo - organizacyjne dla komend miejskich/powiatowych PSP z województwa wielkopolskiego

W dniach 5 – 6 czerwca 2017 roku w Hotelu Wawrzyniak w Perzycach pow. krotoszyński odbyło się, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu i KP PSP w Krotoszynie szkolenie doskonalące pionu kadrowego i organizacyjnego jednostek organizacyjnych PSP woj. wielkopolskiego.. W szkoleniu udział wzięło 48 przedstawicieli z komendy wojewódzkiej oraz wszystkich komend powiatowych /miejskich z terenu województwa wielkopolskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. następujące tematy:

  • z zakresu organizacji - wymagania formalne i merytoryczne oraz zasady tworzenia rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej, powołanie oraz zakres czynności Kierownika Komórki do spraw Kontroli w KW PSP w Poznaniu, zasady prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych PSP (kontrole wewnętrzne i zewnętrzne, tryb zwykły i uproszczony, charakter kontroli), zasady oraz zmiany regulaminów organizacyjnych w komendach miejskich/powiatowych, zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych PSP (omówienie wniosków z narady krajowej KG PSP w Łapach), prowadzeniem archiwum zakładowego w komendach miejskich/powiatowych PSP- omówienie przebiegu brakowań w latach 2015-2017, zasady sporządzania sprawozdań z prac archiwalnych za rok 2016, zasady przyjmowanie akt do archiwum zakładowego, .
  • z zakresu kadrowego - czas służby funkcjonariuszy PSP, kwalifikacje służbowe na zajmowanych stanowiskach, zasady mianowania, zasady pisania i uzasadniania wniosków awansowych oraz wniosków na odznaczenia, sprawozdawczość kadrowa, zasady udzielania zgody na dodatkowe zarobkowanie funkcjonariuszy, zasady awansowania na pierwszy stopień oficerski, nabory do służby, mianowanie w służbie absolwentów szkół pożarniczych, kierowanie do szkół pożarniczych, dofinansowanie do nauki, oświadczenia majątkowe komendantów i ich publikacje, zasady przyznawania zapomogi dla funkcjonariuszy, zasady przyznawania i wysokość zasiłku pogrzebowego, przeniesienia służbowe, stosowanie art. 101 ustawy o PSP oraz usuwanie kar dyscyplinarnych z akt osobowych.

Szkolenie wizytowali: Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Andrzej Bartkowiak oraz Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Dariusz Matczak, który również podsumował drugą część szkolenia.

 

Opracowanie: bryg. Robert Klonowski

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!