Informujemy, edukujemy, radzimy lecz nie decydujemy

W poniedziałek 30 października 2017 roku w świetlicy KP PSP w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz kominiarzami z terenu powiatu krotoszyńskiego. Zaproszeni przez Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie bryg. Jacka Strużyńskiego goście stawili się licznie w siedzibie komendy wykazując duże zainteresowanie tematem eksploatacji przewodów kominowych i wentylacyjnych. Zagadnienie zostało wybrane nie przypadkowo. Rozpoczął się sezon grzewczy. Jak pokazuje statystyka liczba zdarzeń których przyczyną jest nieprawidłowa eksploatacja przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych z roku na rok rośnie w zatrważającym tempie.

W czasie spotkania przedstawiono statystykę za lata 2013 – 2017 ukazującą ilość pożarów sadzy w przewodach kominowych, ilość zdarzeń w których wykryto tlenek węgla a także statystykę dotyczącą osób które zostały poszkodowane w wyniku zaniedbań eksploatacyjnych. Liczby te najbardziej przemawiały do publiczności. Dalszym punktem zebrania były zagrożenia związane z nieszczelnymi przewodami kominowymi, sprawy dotyczące szczegółowego wypełniania dokumentów kominiarskich oraz obowiązujące przepisy i normy, które narzucają dbałość o przewody kominowe.

Obowiązki związane z dbałością o przewody kominowe regulują dwa przepisy.

Pierwszy to art. 62 ust.1 pkt. 1 c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm. /. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te również powinny być potwierdzone dokumentem, w którym znaczona będzie data wykonania kontroli, data następnej kontroli oraz pieczątka i podpis kominiarza. Natomiast ust. 3 w/w ustawy mówi o tym, że w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 okresowe przeglądy należy wykonać co najmniej 2 razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada.

Drugi przepis to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/,  Paragraf 34.1. mówi, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych w okresach ich użytkowania:

1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 3 miesiące,

3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

W praktyce oznacza to iż czas pomiędzy jednym, a drugim czyszczeniem nie powinien przekroczyć odpowiednio: miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy, a dokument potwierdzający wykonanie czynności kominiarskich wystawiony przez kominiarza powinien ściśle określać datę wykonania usługi oraz powinien zawierać pieczątkę i podpis kominiarza .

W roku 2017 strażacy aż 38 razy gasili pożary palącej się sadzy w kominach, a jeszcze się nie skończył. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowujemy 29 procentowy wzrost interwencji. Przyczyna jest zawsze ta sama – nagromadzona duża ilość sadzy w przewodzie kominowym. Każde takie zdarzenie niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia, życia bądź mienia. A zatem czy warto ryzykować zdrowiem, życiem naszym i naszych najbliższych?? Czy warto ryzykować utratą dorobku całego życia?? Na te pytania każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Pamiętaj czadu nie widać, nie czuć i nie słychać.

Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie          bryg. Jacek Strużyński oraz funkcjonariusze pionu kontrolno - rozpoznawczego: mł. bryg. Janusz Kalak i asp. sztab. Sławomir Piduch.

Opracowanie: asp. Mateusz Dymarski

Zdjęcia: asp. sztab. Sławomir Piduch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG DSC_0021.JPG

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!