"02" pożegnał się ze służbą podczas rocznej odprawy służbowej

Roczna Odprawa służbowa podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie za rok 2017, która odbyła się w środę 31 stycznia 2018 roku miała szczególny wymiar ponieważ połączona była z przejściem na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowego Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie brygadiera Tomasza Niciejewskiego. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg . Jacek Strużyński wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego bryg. Tomaszem Niciejewskim przywitali zaproszonych gości w osobach: Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Arkadiusza Przybyłę, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Krzysztofa Grabowskiego, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Juliana Joksia, poprzedniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – bryg. w st. spocz. mgr inż. Mariusza Przybyła, Starostę Krotoszyńskiego – Stanisława Szczotkę, Wicestarostę Krotoszyńskiego – Pawła Radojewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Krotoszyńskiego – Leszka Kulkę, Sekretarza Powiatu Krotoszyńskiego – Krzysztofa Kaczmarka, Skarbnika Powiatu Krotoszyńskiego – Andrzeja Jerzaka, Burmistrza Krotoszyna – Franciszka Marszałka, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krotoszynie - Zofię Jamkę, Skarbnika Gminy Krotoszyn – Grzegorza Galickiego, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – Macieja Bratborskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Kobylin – Tomasza Lesińskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Zduny - Miłosza Zwierzyka, Wójta Gminy Rozdrażew – Mariusza Dymarskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie – Małgorzatę Grzempowską, Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie – insp. Mariusza Jaśniaka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie – mł. insp. Włodzimierza Szał, Komendanta Straży Miejskiej w Krotoszynie – Waldemara Wójczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Krotoszynie – Jacka Wybierałe wraz z Komendantami Miejsko – Gminnymi i Gminnymi OSP RP, Przedstawicieli Związków Zawodowych, Przedstawicieli prasy lokalnej oraz przybyłych czynnych i emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników służb i urzędów, z którymi brygadier Tomasz Niciejewski w służbie miał przyjemność współpracować. Nie zabrakło rodziny i szerokiego grona przyjaciół. W naradzie uczestniczyli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz pracownicy cywilni.

Po powitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie - st. bryg. Jacek Strużyński przedstawił analizę z działalności Komendy Powiatowej oraz ważne przedsięwzięcia i wydarzenia które realizowane były w 2017 roku. Zakładane cele i zadania jak wynikało z przedstawionego przez Komendanta materiału zostały zrealizowane w pełni, a ku naszemu zadowoleniu udało się zrealizować zadania, które wykraczały poza plan.

W drugiej części odprawy obecni na Sali zaproszeni goście byli świadkami przejścia na zaopatrzenie emerytalne po niespełna 30 latach służby bryg. Tomasza Niciejewskiego. Pożegnanie miało uroczystą oprawę zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania za zaangażowanie i profesjonalizm w służbie, nie zabrakło również wspomnień z przebiegu służby.

Bryg. Tomasz Niciejewski zawodową karierę pożarniczą rozpoczął 1września 1988 roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu gdzie po dwuletnim okresie edukacji uzyskał tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego chorążego. Po ukończeniu szkoły od 1 lipca 1990 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Kaliszu na stanowisku INSTRUKTOR, gdzie niespełna trzy lata później na podstawie Zarządzenia Komendanta Głównego awansował na stopień aspiranta, a także na stanowisko służbowe TECHNIK. Od 1 maja 1993 roku zmienia miejsce pełnienia służby na Komendę Rejonową w Pleszewie gdzie do 31 marca 2008 roku zajmuje stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. W 1994 roku rozpoczyna Studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie po zakończeniu w 1998 roku uzyskuje tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. Służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie rozpoczyna 1 kwietnia 2008 roku na Stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego, które piastował do 31 stycznia 2018 roku. Przez okres pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie realizował również zadania Oficera Prasowego oraz był odpowiedzialny za sprawy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Bryg. Tomasz Niciejewski za pełne zaangażowanie w realizację zadań służbowych zostaje w listopadzie 2009 roku odznaczony Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, w listopadzie 2009 roku otrzymuje Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju, w lutym 2010 roku Starosta Krotoszyński za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji powiatu krotoszyńskiego przyznaje nagrodę – Krotoszyński Dąb, w maju 2010 roku odznaczony Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, w maju 2012 roku otrzymuje Dyplom Komendanta Głównego PSP „Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” oraz Dyplom z okazji 20 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej, w 2015 roku odznaczony Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za ratowanie życia i ochronę mienia”. W trakcie trwania uroczystości z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego otrzymał Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: st. sekc. Szymon Kujawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00737.JPG DSC00746.JPG DSC00748.JPG

DSC00793.JPG DSC00804.JPG DSC00808.JPG

DSC00848.JPG DSC00851.JPG DSC00858.JPG

DSC00861.JPG DSC00876.JPG

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!