Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W Sobotę 12 maja 2018 roku, na krotoszyńskim Rynku odbył sie uroczysty Apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

O godzinie 13:40 pododdziały złożone z Pocztu Flagowego i Pocztów Sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków w galowych mundurach wyruszyły z placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie i w takt granego przez sulmierzycką Orkiestrę marsza defilowały ulicami miasta w kierunku krotoszyńskiego Rynku, gdzie odbywała się główna część uroczystości.

W trakcie przemarszu Delegacje strażaków oraz władze miasta i powiatu złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Floriana na Małym Rynku.

Organizatorami Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka byli:

 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie – st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Krotoszynie – dh Jacek Wybierała,
 • Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Krotoszynie – dh Waldemar Florkowski,
 • Starosta Krotoszyński - Pan Stanisław Szczotka,
 • Burmistrz Krotoszyna - Pan Franciszek Marszałek.

Uroczystości w Krotoszynie swoją obecnością zaszczycili:

 • dh Julian Jokś - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego a zarazem Wiceprezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP w Krotoszynie
 • Brygadier Robert Klonowski - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Pan Stanisław Szczotka – Starosta Krotoszyński
 • Pan Paweł Radojewski - Wice Starosta Krotoszyńskiego
 • Pan Leszek Kulka - Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego wraz z Radnymi.
 • Pan Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna
 • Pan Dariusz Dębicki - Burmistrz Sulmierzyc
 • Pan Tomasz Lesiński - Burmistrz Kobylina
 • Pan Mariusz Dymarski - Wójt Gminy Rozdrażew
 • Pan Jarosław Ratajczak - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
 • Pani Zofia Jamka - Przewodniczącą Rady Miejskiej w Krotoszynie wraz z radnymi
 • Pan Tadeusz Dżygała - Przewodniczący Rady Miejskie w Kobylinie wraz z radnymi
 • Pan Adam Orzeszyński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulmierzycach wraz z radnymi
 • Pan Justyn Zaradniak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. wraz z radnymi
 • Pan Artur Jakubek - Przewodniczący Rady Gminy Rozdrażew wraz z radnymi.
 • Dh Ryszard Czuszke - I Zastępca Burmistrza Krotoszyna
 • Pani Joanna Król-Trąbka - II Zastępca Burmistrza Krotoszyna
 • Pan Grzegorz Galicki - Skarbnik Gminy Krotoszyn
 • Pani Beata Pospiech - Sekretarz Gminy Krotoszyn
 • mł. insp. Włodzimierz Szał Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie
 • Pani Monika Wasielewska - Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Krotoszynie
 • Prezesi Zarządów Oddziałów Miejsko-Gminnych związku OSP oraz Komendanci Miejsko-Gminni z terenu całego powiatu krotoszyńskiego.
 • Dh Jerzy Kalak - były Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP w Krotoszynie
 • Ksiądz. kanonik Ryszard Dziamski - Kapelan Strażaków
 • Ksiądz Prałat Aleksander Gendera- Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela
 • Dyrektorzy instytucji państwowych, szkół, banków
 • Prezesi firm oraz stowarzyszeń
 • Przedstawiciele prasy lokalnej.

Dowódca Uroczystości st. asp. Sebastian Szewczyk złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia Apelu brygadierowi Robertowi Klonowskiemu – przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego po czym nastąpił przegląd pododdziałów i podniesienia flagi na maszt.

Dzień strażaka to także odpowiedni moment na wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

 • Brązową Odznakę ,,Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

          - st. ogn. Dariuszowi Szymczakowi

Wręczenie odznaczenia nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 18 maja 2018 roku

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało:

 • Złoty Znak Związku OSP

- Druhowi Ignacemu Raźniakowi,

- Druhowi Henrykowi Szkudłapskiemu.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało:

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

- Druhowi Zenonowi Sobańskiemu

- Druhowi Janowi Woźniakowi

 • Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Ochotniczej Straży Pożarnej Bożacin

- Ochotniczej Straży Pożarnej Chwaliszew

- Ochotniczej Straży Pożarnej Sulmierzyce

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Wielkopolskiego nadało:

 • ZŁOTY Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

- Druhowi Arturowi Grzesiakowi,

- Druhowi Tomaszowi Ptak,

- Druhowi Piotrowi Woźniakowi,

- Druhowi Rafałowi Basińskiemu,

 • SREBRNY Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

         - Druhowi Januszowi Krzyżosiak

 • BRĄZOWY Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

         - Druhowi Jędrzejowi Zmyślonemu

         - Druhowi Łukaszowi Śliwińskiemu

Awanse na wyższe stopnie służbowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2018 roku nadał stopień:

BRYGADIERA - młodszemu brygadierowi Januszowi Kalakowi - Naczelnikowi Wydziału Operacyjnego i ds. Kontrolno - Rozpoznawczych Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie

MŁODSZEGO BRYGADIERA - starszemu kapitanowi Tomaszowi Polakowi – pełniącemu obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie

Wręczenie awansów nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Poznaniu,
18 maja 2018 roku

STARSZEGO KAPITANA - kapitanowi Sławomirowi Włodarczykowi –Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie

KAPITANA - młodszemu kapitanowi Michałowi Morta –Zastępcy dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 4 maja 2018 roku nadał stopień:

ASPIRANTA SZTABOWEGO - starszemu aspirantowi Grzegorzowi Przybył– Dyżurnemu Operacyjnemu Powiatu w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dniem 4 maja 2018 roku nadał stopień:

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

- starszemu sekcyjnemu Łukaszowi Binek – starszemu ratownikowi kierowcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie

- starszemu sekcyjnemu Piotrowi Florkowskiemu – starszemu ratownikowi kierowcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie

STARSZEGO SEKCYJNEGO

- sekcyjnemu Szymonowi Kujawa – ratownikowi kierowcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krotoszynie

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody uznaniowe następującym strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie:

– aspirantowi sztabowi Mariuszowi Zasiecznemu,

– aspirantowi Mateuszowi Dymarskiemu.

Podczas uroczystego apelu z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka nastąpiło rozstrzygnięcie plebiscytu „Super Strażak Ochotnik Powiatu Krotoszyńskiego 2017 roku”. Ufundowany przez Starostę Krotoszyńskiego puchar powędrował do dh Bogdana Kusterki z Jednostki OSP Łagiewniki, natomiast nagrodę w postaci makiety samochodu pożarniczego odebrał w imieniu Jednostki OSP Łagiewniki – Prezes OSP – dh Jan Patryas.

Po zakończeniu oficjalnej części strażacy i mieszkańcy powiatu spotkali się przy tradycyjnej strażackiej grochówce. Nie zabrakło również różnego rodzaju atrakcji przygotowanych dla najmłodszej grupy mieszkańców.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

 

 

10GK.jpg 11GK.jpg 12GK.jpg

13GK.jpg 15RZK.jpg 16RZK.jpg

17RZK.jpg 18RZK.jpg 20RZK.jpg

21RZK.jpg 22RZK.jpg 23RZK.jpg

24RZK.jpg 25RZK.jpg 2GK.jpg

3GK.jpg 4GK.jpg 6GK.jpg

7GK.jpg 9GK.jpg

DMC Firewall is a Joomla Security extension!