EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Ćwiczenia GAZY 2018

W środę 17 października 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy współudziale Polskiej Spółki Gazownictwa – Rejon Dystrybucji Gazu Krotoszyn przeprowadziła ćwiczenia z zakresu działań związanych z rozszczelnieniem gazociągów.

Uczestników ćwiczeń przywitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Jacek Strużyński, następnie przedstawił i omówił cele główne ćwiczeń.

Ćwiczenia miały charakter warsztatowy. W pierwszej części ćwiczeń Pan Piotr Kłakulak z Rejonu Dystrybucji Gazu w Krotoszynie bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży gazowniczej omówił i przedstawił problemy związane z uszkodzeniami linii przesyłowej gazu oraz towarzyszących temu zagrożeń. Zaprezentował sprzęt i techniki wykorzystywane przez Gazowników podczas likwidacji powstałej awarii.

W drugiej części ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie wraz z Zastępcą Dowódcy JRG przystąpił do przedstawienia drugiego bloku tematycznego jakim było scharakteryzowanie niedawno powstałego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 o maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 Mpa relacji Lwówek - Odolanów wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. Tematyka ćwiczeń spotkała się dużym zainteresowaniem strażaków tym bardziej, że przez powiat krotoszyński przebiega wyżej wspomniany gazociąg. W oparciu o materiał analityczny zdarzeń powstałych na terenie województwa wielkopolskiego w których doszło do uszkodzenia gazociągu wysokiego ciśnienia przedstawiona została taktyka działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy rozpoznali operacyjnie lokalizację gazociągu, drogi dojazdowe oraz możliwości stworzenia zaopatrzenia wodnego w przyjętym wariancie potencjalnego zagrożenia.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie oraz druhowie z Jednostek OSP powiatu krotoszyńskiego.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: JRG Krotoszyn

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!