EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Strażacy podsumowali rok 2019

W czwartek 23 stycznia 2020 roku odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w roku 2019.

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Jacek Strużyński przywitał funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP w Krotoszynie oraz zaproszonych gości w osobach:

  • bryg. Adam Topolski - Naczelnik Wydziału Technicznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu
  • Stanisław Szczotka - Starosta Krotoszyński, 
  • Julian Poczta - Przewodniczący Rady Powiatu,
  • Franciszek Marszałek - Burmistrz Krotoszyna,
  • Maciej Bratborski - Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
  • Tomasz Lesiński - Burmistrz Kobylina,
  • Dariusz Dębicki - Burmistrz Sulmierzyc,
  • Mariusz Dymarski - Wójt Gminy Rozdrażew,
  • Jagoda Patryas – Podinspektor ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zdunach
  • dh Waldemar Florkowski –Wiceprezes Powiatowy ZOSP RP Powiatu Krotoszyńskiego; 
Analizę z działalności Komendy Powiatowej oraz ważne przedsięwzięcia i wydarzenia, które realizowane były w 2019 roku przedstawił komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Jacek Strużyński. Jak wynika z przedstawionego przez komendanta materiału wiele spośród zakładanych celów udało się zrealizować. Nie było by to jednak możliwe gdyby nie wsparcie za które komendant w swoim wystąpieniu wyraził serdeczne podziękowanie kierownictwu KW PSP w Poznaniu oraz samorządowcom powiatu krotoszyńskiego. Nowy sprzęt przekłada się na lepsze wyposażenie, a w efekcie końcowym na wyższy poziom i skuteczność prowadzonych działań.

W roku 2019 na terenie powiatu krotoszyńskiego odnotowaliśmy łącznie 835 zdarzeń, w których udział brali strażacy Państwowej Straży Pożarnej jak i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wysoki poziom współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi powiatu krotoszyńskiego zostało również podkreślone zarówno przez komendanta powiatowego jak również podczas wystąpień zaproszonych gości. To w dużej mierze dzięki mobilności Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej udało się wypracować bardzo dobry średni czas dojazdu do miejsca zdarzenia, który na 835 interwencji w roku 2019 wyniósł 6 minut i 54 sekundy. 

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: JRG Krotoszyn

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd