EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Starszy brygadier Jacek Strużyński na emeryturze. Komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie został mł. bryg. Tomasz Polak

W piątek 26 czerwca 2020 roku po ponad 29 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej przeszedł na zaopatrzenie emerytalne dotychczasowy komendant powiatowy PSP w Krotoszynie starszy brygadier mgr inż. Jacek Strużyński.

Z tej właśnie okazji 25 czerwca br. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie odbyła się uroczysta zbiórka podczas której st. bryg Jacek Strużyński pożegnał się ze sztandarem  Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. Uroczyste zdanie i przejęcie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie nastąpiło 26 czerwca br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Decyzje o odwołaniu ze stanowiska oraz powierzeniu obowiązków komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie wręczył wielkopolski komendant wojewódzki bryg. Dariusz Matczak w obecności swoich zastępców bryg. Jarosława Zamelczyka oraz mł. bryg. Roberta Natunewicza.

Zgodnie z decyzja wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP z dniem 27 czerwca 2020 roku obowiązki komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie będzie pełnił mł. bryg. mgr inż. Tomasz Polak, który dotychczas obejmował stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie.

Panu komendantowi gratulujemy i życzymy samych sukcesów!   

Opracował: st. kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: mł. ogn Szymon Kujawa, KW PSP w Poznaniu

Przebieg służby Starszego Brygadiera Jacka Strużyńskiego

Starszy Brygadier Jacek Strużyński urodził się 26 czerwca 1972 roku w Koninie. Po ukończeniu w 1996  roku  Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, zawodową służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej PSP w Koninie na stanowisku dowódcy zastępu, a później w latach 1996-1998 na stanowisku starszego inspektora. W 1999 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu i mianowany kolejno na stanowiska młodszy oficer, oficer, starszy specjalista, kierownik sekcji. W 2008 roku został naczelnikiem Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Ostatni etap zawodowej kariery rozpoczął 2016 roku kiedy to został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie na stanowisku Komendanta Powiatowego.

W czasie służby systematycznie podnosił swoje kwalifikacje kończąc w 2011 roku studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie zapobiegania pożarom i awariom, a w roku 2013 studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Gospodarowanie zasobami”. W latach 2008-2016 pełnił funkcję szefa sztabu Wojewódzkiej Brygady Odwodowej.

Starszy brygadier Jacek Strużyński w okresie kierowania krotoszyńską komendą był organizatorem i współorganizatorem wielu znamienitych imprez i przedsięwzięć takich jak: wizytacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz komendanta głównego nadbryg. Leszka Suskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie w październiku 2016 r., Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka 6 maja 2017 roku, szkolenie kadrowo-organizacyjne dla komend miejskich i powiatowych PSP województwa wielkopolskiego w czerwcu 2017 roku, kolejna wizytacja ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka w Kobylinie we wrześniu 2017 roku,  wizyta głowy państwa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 24 czerwca 2019 roku. Wyjątkowym wydarzeniem był Strażacki Dzień Dziecka w 2019 roku, który zyskał rozgłos i uznanie wśród krotoszyńskich pedagogów, niestety nie kontynuowany z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Piastowanie funkcji komendanta to także kierowanie zespołem ludzi, dbałość o poprawę warunków pracy i bycie dobrym menadżerem, a co za tym idzie zabieganie o środki finansowe. W czteroletnim okresie kierowania krotoszyńską komendą st. bryg. Jacek Strużyński, wykorzystując przychylność samorządów powiatu krotoszyńskiego, lokalnych przedsiębiorców oraz korzystając z programów na dofinansowanie sprzętu i wyposażenia dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej pozyskał środki finansowe w wysokości blisko 2 milionów złotych. Pozyskane zasoby finansowe pozwoliły na zakup m.in. nowego serca komendy czyli serwera i zasilania awaryjnego UPS, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaka. Efekt niełatwej pracy widoczny jest gołym okiem chociażby tu w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie, pomieszczenie to przeszło prawdziwą metamorfozę stając się jej wizytówką. Wyremontowane czy chociażby odświeżone zostały niemalże wszystkie pomieszczenia w  budynku komendy oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej. Jednakże największym osiągnięciem inwestycyjnym była wymiana wysłużonej autocysterny na fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA w 2018 roku. Należy również wspomnieć o sfinalizowaniu zakupu jednego z pierwszych w Polsce urządzeń jakim jest „mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego”. Ta makieta budynku to milowy skok do przodu w rozwoju prewencji społecznej na terenie powiatu i nie tylko. Premierową prezentację symulatora dla pięciuset dzieciaków krotoszyńskich szkół połączoną z prelekcją prowadził komendant powiatowy PSP w Krotoszynie st. bryg. Jacek Strużyński wprowadzając w niemały zachwyt uczestników spotkania. Nie była to pierwsza i nie ostatnia lekcja o bezpieczeństwie. Komendant edukował młodzież, nauczycieli, samorządowców, rolników i wiele innych grup społecznych. Niezależnie od tego dla kogo prowadzona była prelekcja, z wielką łatwością potrafił dotrzeć do odbiorców, a edukacja w jego wykonaniu była efektowna i skuteczna.

Za swoją służbę i osiągnięcia Komendant odznaczony został: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym medalem za długoletnią służbę, Brązową i Srebrną Odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oraz Srebrnym i Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd