Rozpoczyna się okres wakacyjny. Dla jednych czas odpoczynku od codziennych zajęć, dla innych okres wzmożonej, ciężkiej, wytężonej pracy. Zwiększony ruch maszyn rolniczych na drogach, odgłosy kombajnów, ciągniki kursujące ze zbożem i słomą zwiastują nadchodzące żniwa. Niestety w strażackich statystykach okres ten także odbija swoje piętno. Wzmożona ilość interwencji strażackich w okresie letnim dotyczy również zdarzeń powstałych podczas różnorodnych prac gospodarskich. Niestety wiele tragicznych wypadków czy pożarów powstaje wskutek niezachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa przez rolników zarówno podczas prac na polu , jak i w obejściu.

Dlatego też warto przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z praca na roli.Przed rozpoczęciem czynności gospodarczych należy sprawdzić stan maszyn rolniczych. Wszystkie ich elementy wymagają zabiegów konserwacyjnych. Części powinny być smarowane i kontrolowane na bieżąco. Zatarte łożyska są najczęstszą przyczyną pożarów kombajnów zbożowych oraz pras do słomy. Wały przekaźnika oraz ruchome elementy maszyn powinny mieć specjalne osłony. Nieodzownym elementem wyposażenia sprzętu rolniczego jest sprawny sprzęt gaśniczy do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. W czasie różnych napraw czy regulacji napędy i silniki powinny być wyłączone. Pamiętać należy, że miejsca napraw z użyciem spawarek i palników powinny być dozorowane przez kilka godzin po ich zakończeniu. W czasie transportu materiałów ładunki muszą być zabezpieczone przed spadaniem a ich maksymalna wysokość od podłoża może wynosić 4 metry. Często podczas zbierania płodów osoby przesiadują na zaczepach, błotnikach czy podestach roboczych chodź jest to niedopuszczalne.

Rolnicy powinni zapewnić bezpieczeństwo sobie ale także dzieciom. Te powinny mieć zorganizowane bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących maszyn rolniczych. Dzieci nie wolno przewozić na ciągnikach , kombajnach czy załadowanych przyczepach. Ruszając pojazdami należy upewnić się czy w pobliżu nie ma nikogo, ponieważ często dzieci jako miejsce swoich zabaw wybierają obręb maszyn rolniczych. Ważne aby zabezpieczyć także studzienki, szamba oraz inne zbiorniki, które w okresie letnim są w użyciu przez pracujących rolników.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia otwartego. Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie"

PAMIĘTAJ!!!

Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bhp chronisz nie tylko życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. One uważnie Cię obserwują i naśladują!!!

      

         PAMIĘTAJ!!!

Wymagania dotyczące ustawiania stert, stogów i brogów – bezpieczne odległości:

1. od budynków wykonanych z materiałów:

     - palnych - 30 m,

     - niepalnych - 20 m,

2. od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

3. od lasów i terenów zadrzewnionych - 100 m,

4. od urządzeń i przewodów energetycznych wysokiego napięcia - 30 m,

5. między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,

6. od dróg wewnętrznych oraz granicy działki - 10 m.

" Należy pamiętać, że wokół stogów i stert powierzchnia o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu powinna być pozbawiona materiałów palnych. Strefa pożarowa sterty i stogu nie może przekroczyć 1000 m2 / 5000 m3"

           

 

            ULOTKA INFORMAYJNA !!!

ulotka

          PAMIĘTAJ!!!

Obowiązuje zakazie wypalania!!!

  1. roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych,
  2. ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

 

Tekst: st. asp. Mateusz Dymarski

DMC Firewall is a Joomla Security extension!