Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie

W piątek 14 sierpnia br. w siedzibie krotoszyńskiej komendy odbyło się oficjalne wprowadzenie nowego zastępcy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. 

Wielkopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Dariusz Matczak powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Krotoszynie bryg. Markowi Kalakowi.

Podczas spotkania komendant powiatowy PSP w Krotoszynie mł. bryg. Tomasz Polak poinformował zebranych funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych krotoszyńskiej komendy o powołaniu nowego zastępcy oraz złożył na ręce bryg. Marka Kalaka gratulacje
i życzenia z okazji objęcia nowego stanowiska.

bryg. mgr inż. Marek Kalak urodził się 12 maja 1973 roku w Krotoszynie. Po ukończeniu w 1994 roku Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zawodową służbę rozpoczął w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie na stanowisku specjalista-ratownik. W roku 1996 rozpoczął kolejny etap kształcenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Tytuł inżyniera pożarnictwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskał w 2000 roku, pracując już w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie na stanowisku Kierownik sekcji kwatermistrzowskiej. W 2002 roku rozpoczął, a w 2004 roku zakończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Otrzymał w tym czasie awans na stanowisko Naczelnika wydziału kwatermistrzowskiego. W 2014 roku ukończył studia dla kadry kierowniczej PSP na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu o kierunku "Gospodarowanie zasobami".

Serdecznie gratulujemy awansu i życzmy samych sukcesów.

Opracowanie: st. asp. Mateusz Dymarski

Zdjęcia: KP PSP Krotoszyn

 

 

 

 

 

 

20200814_143031.jpg 20200814_143107.jpg 20200814_143132.jpg

20200814_143156.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Our website is protected by DMC Firewall!