Ogień strawił zboże, ściernisko oraz słomę na dużej powierzchni.

W środę 03 lipca 2019 roku o godzinie 16:42 wpłynęło pierwsze zgłoszenie dotyczące widocznych kłębów dymu na skraju miejscowości Gorzupia. W trakcie dysponowania zastępów, telefon alarmowy dzwonił nieustannie, kolejne zgłoszenia które wpływały z różnych stron powiatu potwierdzały rozmiar zdarzenia. Wysoka temperatura, niska wilgotność oraz wiatr sprzyjał intensywnemu rozwojowi pożaru zboża na pniu, ścierniska oraz słomy zbliżając się niebezpiecznie do pobliskich zabudowań.

Dyżurny Operacyjny Powiatu otrzymując kilkanaście zgłoszeń o widocznym zadymieniu, również z powiatów ościennych dysponował kolejne siły i środki angażując do działań łącznie 11 zastępów. Na miejsce pożaru skierowano samochody gaśnicze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krotoszynie oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Krotoszyna, Biadek, Roszek, Orpiszewa, Chwaliszewa, Jasnego Pola, Zdun oraz Koźmina Wielkopolskiego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu Kierujący Działaniami Ratowniczymi przeprowadził rozpoznanie w wyniku którego ustalił, że pali się zboże na pniu, słoma oraz ściernisko na dużej powierzchni. Na miejscu występowało duże zadymienie, które utrudniało widoczność na miejscu akcji oraz ocenę sytuacji. Front pożaru rozprzestrzeniał się w kierunku dwóch posesji, zgodnie z kierunkiem wiatru. Dodatkowo Kierujący Działaniami Ratowniczymi otrzymał informację o jednej osobie poszkodowanej, która przebywała w strefie zadymienia i zgłasza dolegliwości charakterystyczne dla zatrucia gazami pożarowymi.

Zadaniem pierwszych zastępów, które dotarły na miejsce zdarzenia były działania w obronie zagrożonych obiektów oraz udzielenie pomocy medycznej poszkodowanej kobiecie, która przebywała w budynku mieszkalnym w pobliżu pożaru. Na miejsce sukcesywnie docierały kolejne zastępy, które z uwagi na dużą powierzchnie pożaru wprowadzane były kolejno do działań zwiększając intensywność podawania środka gaśniczego. W sumie podczas działań gaśniczych podano 11 skutecznych prądów wody ograniczając rozprzestrzenianie się ognia oraz minimalizując straty pożarowe. Zaopatrzenie wodne zorganizowano w oparciu o pobliską sieć hydrantową oraz prywatny staw zlokalizowany na pobliskiej posesji. Po przybyciu służb medycznych, poszkodowaną kobietę z objawami podtrucia dymami pożarowymi przekazano pod opiekę kierownika zespołu, który po wykonaniu badań podjął decyzję o hospitalizacji uczestniczki zdarzenia. Po stłumieniu ognia, który strawił areał o łącznej powierzchni około 9 hektarów przystąpiono do dogaszania pogorzeliska.

Bardzo dużą rolę w akcji gaszenia pożaru odegrał sprzęt rolniczy zorganizowany przy współpracy z miejscowym sołtysem. Gospodarze obecni na miejscu wykonali pasy ochronne ograniczające rozprzestrzenianie się pożaru na pozostałe uprawy oraz zabezpieczyli krawędzie pogorzeliska po zakończonej akcji gaśniczej. W działania zaangażowano przedstawicieli Policji oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które dostarczyło na miejsce działań wodę pitną oraz maseczki przeciwpyłowe. Po zakończeniu akcji gaśniczej miejsce pożaru zlano wodą dogaszając pojedyncze zarzewia zlokalizowane za pomocą kamery termowizyjnej. Działania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej trwały łącznie 02 godziny i 59 minut.

Strażacy apelują!!!

 

Rozpoczynający się okres wakacyjny to dla jednych czas odpoczynku od codziennych zajęć a dla innych okres wzmożonej, ciężkiej, wytężonej pracy. Zwiększony ruch maszyn rolniczych na drogach, odgłosy kombajnów, ciągniki kursujące ze zbożem i słomą zwiastują nadchodzące żniwa. Niestety w strażackich statystykach okres ten także odbija swoje piętno. Wzmożona ilość interwencji strażackich w okresie letnim dotyczy również zdarzeń powstałych podczas różnorodnych prac gospodarskich. Niestety wiele tragicznych wypadków czy pożarów powstaje wskutek niezachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa przez rolników zarówno podczas prac na polu, jak i w obejściu. Dlatego też warto przypomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z praca na roli.

Przed rozpoczęciem czynności gospodarczych należy sprawdzić stan maszyn rolniczych. Wszystkie ich elementy wymagają zabiegów konserwacyjnych. Części powinny być smarowane i kontrolowane na bieżąco. Zatarte łożyska są najczęstszą przyczyną pożarów kombajnów zbożowych oraz pras do słomy. Wały przekaźnika oraz ruchome elementy maszyn powinny mieć specjalne osłony. Nieodzownym elementem wyposażenia sprzętu rolniczego jest sprawny sprzęt gaśniczy do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. W czasie różnych napraw czy regulacji napędy i silniki powinny być wyłączone. Pamiętać należy, że miejsca napraw z użyciem spawarek i palników powinny być dozorowane przez kilka godzin po ich zakończeniu. W czasie transportu materiałów ładunki muszą być zabezpieczone przed spadaniem, a ich maksymalna wysokość od podłoża może wynosić 4 metry. Często podczas zbierania płodów osoby przemieszczają się na zaczepach, błotnikach czy podestach roboczych chodź jest to niedopuszczalne.

Rolnicy powinni zapewnić bezpieczeństwo sobie ale także dzieciom. Te powinny mieć zorganizowane bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących maszyn rolniczych. Dzieci nie wolno przewozić na ciągnikach, kombajnach czy załadowanych przyczepach. Ruszając pojazdami należy upewnić się czy w pobliżu nie ma nikogo, ponieważ często dzieci jako miejsce swoich zabaw wybierają obręb maszyn rolniczych. Ważne aby zabezpieczyć także studzienki, szamba oraz inne zbiorniki, które w okresie letnim są w użyciu przez pracujących rolników.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia otwartego. Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie".

PAMIĘTAJ!!!

Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bhp chronisz nie tylko życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. One uważnie Cię obserwują i naśladują!!!

PAMIĘTAJ!!!

Zgodnie z § 41 ust. 1 ust. 7. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  „podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy wyposażyć miejsca omłotów, stertowania  i kombajnowania w gaśnice  oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie pożaru”

 

Opracowanie: asp. Mateusz Dymarski, kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: JRG Krotoszyn, Marta Popławska - Gazeta Krotoszyńska

 

   

1D.K.jpg 2D.K.jpg 3G.K.jpg

4G.K.jpeg 5G.K.jpeg 6G.K.jpeg

7G.K.jpeg

Our website is protected by DMC Firewall!