EWAKUACJA SZKÓŁ

KORONAWIRUS

KOMUNIKAT KOMINIARZE

SEZON GRZEWCZY

SZERSZENIE, OSY...

OSTRZEŻENIA METEO

KAMPANIA 4U

ANIMUS FORTIS

FUNDACJA PSP

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM

PLATFORMA E-LEARNING

Owady błonkoskrzydłe, warto pamiętać

Każdego roku wraz z przyjściem wiosny wzrasta aktywność owadów błonkoskrzydłych. Osy, pszczoły czy szerszenie pojawiają się wraz z pierwszymi ociepleniami  i towarzyszą nam aż do później jesieni.

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie od początku roku odnotowała 9 zdarzeń w związku z pojawieniem się „niechcianych” owadów. Bieżąca analiza zdarzeń świadczyć może o wzroście aktywności owadów błonkoskrzydłych, dlatego warto przypomnieć, że Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia. Niestety interwencje związane z usuwaniem takowych zagrożeń stanowią poważne osłabienie sił KSRG w okresie letnim w którym Straż Pożarna  odnotowuje najwięcej interwencji w związku z rosnącym zagrożeniem pożarowym. Z uwagi na charakter zdarzeń związanych z owadami błonkoskrzydłymi  zgodnie z obowiązującymi ” zasadami postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych” w przypadku braku dodatkowych zagrożeń działania jednostek polegać będą na ewakuacji osób z zagrożonego terenu, obiektu, mienia oraz przekazaniu go właścicielowi z zaleceniem  jego dalszego bezpiecznego użytkowania.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu  spoczywa na właścicielach, dotyczy to również zabezpieczenia budynku, obiektu i mienia  przed zagrożeniem ze strony owadów w myśl art. 61 ustawy „PRAWO BUDOWLANE” (jednolity tekst Dz.U. z 2019r.  poz. 1186). Właściwe zarządzanie obiektem oraz jego konserwacja i utrzymanie zazwyczaj uniemożliwiłyby zagnieżdżenie się owadów w miejscu do tego nie przeznaczonym. Właściciel obiektu może taki obowiązek realizować własnymi siłami lub przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów.

Pamiętaj!!!!!

Ze względu na utratę naturalnych siedlisk owady przystosowały się do życia w pobliżu terenów ludzkiej aktywności. Osy, podobnie jak inne owady błonkoskrzydłe, stanowią element naturalnego środowiska i pełnią w nim wiele pożytecznych funkcji: niszczą szkodniki roślin oraz inne dokuczliwe owady (np. komary), usuwają padlinę i zapylają kwiaty. Dlatego jeśli spotykamy je w ogrodach, sadach, na drzewach przy posesji zachowajmy szczególną ostrożność, jednak jeśli One nie poczują zagrożenia nie będą atakować!!!

Wykaz podmiotów specjalistycznych zajmujących się usuwaniem owadów błonkoskrzydłych oraz wskazówki dla osób znajdujących się w pobliżu owadów błonkoskrzydłych znajdują się na stronie internetowej KP PSP w Krotoszynie w zakładce „zasady postępowania z owadami” - http://www.krotoszyn.psp.wlkp.pl/index.php/strazacy-radza/172-szerszenie-osy-pszczoly-trzmiele

Opracował: st. kpt. Tomasz Patryas, st. asp. Mateusz Dymarski

Zdjęcia: Redakcja - Rzecz Krotoszyńska, Portal - krotoszyn.naszemiasto.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!